Peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa 2023 – Sobota