Triduum Paschalne 2022 – Pożegnanie grupy „Regnum Christi” z Krakowa