Wszystkich Świętych. Jakie kwiaty i znicze kupić na 1 listopada? - Poradnik  | Odeszli.pl

Zmarli Parafianie w roku 2022 – Niech odpoczywają w pokoju

1. Witold Stęchły – 12.02.2022r

2. Dariusz Buczak – 01.03.2022r

3. Marian Strenczak – 04.06.2022r

4. Antoni Gaber – 03.07.2022r

5. Zbigniew Brodowicz – 18.07.2022r

6. Emil Strenczak – 21.08.2022r

7. Wiesław Oziębło – 24.08.2022r

8. Czesława Janusiewicz – 21.09.2022r

9. Maria Matusz – 07.12.2022r

Zmarli  Parafianie w roku 2017 – Niech odpoczywają w pokoju

1. Edward Matusz – 1.03.2017 rok

2. Józef Nowak – 20.05.2017 rok

3. Robert Cecuła – 16.06.2017 rok

4. Kazimierz Grunt – 1.07.2017 rok 

Zmarli  Parafianie w roku 2016 – Niech odpoczywają w pokoju

1. Emil Socha – 23.01.2016 rok

2. Stanisława Korecka – 1.03. 2016 rok

3. Grzegorz Kozdroń – 14.04.2016 rok

4. Władysława Kuchta – 9.07.2016 rok

5.  Maria Cecuła – 30.09. 2016 rok

6. Jacek Kamiński – 26.09.2016 rok

7. Eugeniusz Nikodem – 20.11.2016 rok

8. Jan Maślanka – 1.12.2016 rok

Zmarli  Parafianie w roku 2015 – Niech odpoczywają w pokoju

1. Siostra Zofia Stec – 18.01.2015 r

2. Krystian Socha – 5.05.2015 r

3. Oziębło Mieczysław – 13.06.2015 r

4. Samlicka Krystyna – 10.09.2015 r

5. Oziębło Kazimiera – 25.10.2015 r

6. Wątroba Jan – 6.11.2015 r

7. Salach Aniela – 8.12.2015 r