Dwie nowe róże różańcowe powstały w naszej parafii | Rzymskokatolicka Parafia pw. Chrystusa Króla w Krajnie

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

UKŁAD RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

TAJEMNICE RADOSNE

(Odmawia się w poniedziałki i soboty)

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Jezusa
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA

(Odmawia się w czwartki)

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemiana na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

TAJEMNICE BOLESNE

(Omawia się we wtorki i piątki)

 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie
 4. Droga Krzyżowa
 5. Śmierć na Krzyżu

TAJEMNICE CHWALEBNE

(Odmawia się w środy i niedziele)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie
 3. Zesłanie Ducha świętego
 4. Wniebowzięcie Matki Bożej
 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi  

Obowiązki Członków Żywego Różańca w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pełkiniach – Wygarkach

 1. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca świętego połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.
 2. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych połączonych z odmawianiem Różańca oraz ze zmianą Tajemnic Różańcowych.
 3. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 6. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.
 7. Włączanie się w życie parafialne:
 8. a) adoracja Najświętszego Sakramentu
 9. d) udział w Nabożeństwie Fatimskim (pierwsze soboty miesiąca)
 10. e) udział w nabożeństwie różańcowym połączonym ze zmianą tajemnic – pierwsza niedziela miesiąca godzina 8.00.

III. ODPUSTY

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami osiem razy w roku, mianowicie:

 1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 2. W Uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
 3. W święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
 4. W Uroczystość Zwiastowania NMP (25 III)
 5. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 6. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 VIII)
 7. W święto Matki Bożej Królowej Różańca Świętego (7 X)
 8. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII)

“Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, … jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”

(Jan Paweł II)

LISTA PARAFIALNYCH RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

Matki Bożej Zielnej

Przełożona Pani Stęchły Agata

 1. Stęchły Agata
 2. Bojarska Grażyna
 3. Czereba Helena
 4. Czerwińska Maria
 5. Dudek Teresa
 6. Kamińska Anna
 7. Kamińska Sabina
 8. Kiełbowicz Władysława
 9. Kontek Maria
 10. Kozdroń Irena
 11. Kozdroń Łucja
 12. Paluch Czesława
 13. Sidor Eugenia
 14. Jarosz Aneta
 15. Sznaj Janina
 16. Szewerniak Iwona
 17. Lichota Beata
 18. Orłowska Barbara
 19. Zdzisława Mil-Jazinicka
 20. Machała Maria

Matki Bożej Gromnicznej

Przełożona Pani Matusz Janina

 1. Matusz Janina
 2. Biela Krystyna
 3. Czereba Lidia
 4. Czereba Paulina
 5. Machała Barbara
 6. Matyja Teresa
 7. Janas Halina
 8. Janusiewicz Czesława
 9. Jarosz Krystyna
 10. Jucha Stanisława
 11. Krupińska Helena
 12. Krupińska Monika
 13. Lepik Irena
 14. Olejarka Lucyna
 15. Olejarka Stefania
 16. Podolec Stanisława
 17. Doczumińska Katarzyna
 18. Jarosz Stanisława
 19. Zając Aleksandra
 20. Buczak Barbara

Matki Bożej Bolesnej

Przełożona Pani Jarosz Stanisława

 1. Jarosz Stanisława
 2. Białowąs Krystyna
 3. Derdziak Wanda
 4. Janas Anna
 5. Jarosz Barbara
 6. Mil Eugenia
 7. Nikodem Aniela
 8. Oziębło Danuta
 9. Przepłata Genowefa
 10. Sidor Iwona
 11. Socha Irena
 12. Stęchły Anna
 13. Świąder Anna
 14. Turek Józefa
 15. Warchoł Władysława
 16. Zamorska Barbara
 17. Malinowska Maria
 18. Bojarska Czesława
 19. Pinda Barbara
 20. Nowak Danuta