Podsumowanie kolędy – Pełkinie – Wygarki 2023

Bracia i siostry! Termin kolęda wywodzi się najprawdopodobniej od łacińskiego słowa calendae i oznaczał w dosłownym tłumaczeniu „pierwszy dzień miesiąca”. Dla Rzymian był to szczególny dzień, który 1 stycznia, dekretem Juliusza Cezara, został oficjalnie ogłoszony jako początek roku administracyjnego. Z tej okazji w Rzymie odwiedzano się, wręczano sobie wzajem podarki, Czytaj dalej…