XXIII Niedziela zwykła – Ogłoszenia Parafialne

Poniedziałek: 05 września
– Msza św. godz.: 07:00 (za śp. Marię i Stanisława Pieprzycę)

Wtorek: 06 września
– Odpust parafialny ku czci bł. Michała Czartoryskiego
– Msza św. godz.: 18:00 (za parafian). Mszy św. będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks.
  Mirosław Mateja – proboszcz parafii Rudołowice
Przy tej okazji dziękuję Iwonie, Jakubowi i Amelii Sidor za posprzątanie i przygotowanie
sali przy plebanii do uroczystości odpustowych
Proszę wiernych, ministrantów i pozostałe grupy funkcjonujące przy parafii o włączenie się i
liczne uczestnictwo w odpuście ku czci syna tej ziemi

Środa: 07 września
– Msza św. godz.: 18:00 (za śp. Witolda Stęchłego intencja od rodziny Gardziel).
– Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy

Czwartek: 08 września
– Święto Narodzenia NMP
– Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.: 17:00 do 18:00: nowenna do bł. Michała
Czartoryskiego oraz modlitwa dziękczynna za zbiory i o błogosławieństwo dla pracy
rolników
– Msza św. godz.: 18:00 (Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski)

Piątek: 09 września
– Msza św. godz.: 07:00 (za śp. Witolda Stęchłego intencja od rodziny Żuraw z Sarzyny)

Sobota: 10 września
– Msza św. godz.: 18:00 (za śp. Witolda Stęchłego intencja od rodziny Brodzików)

Niedziela: 11 września (XXIV Niedziela Zwykła)
– Msza św. godz.: 08:00 (za śp. Zygmunta Bojarskiego).
– Msza św. godz.: 11:00 (za parafian)

Dzisiejsza składka przeznaczona będzie na WSD w Przemyślu
Zbiórka elektrośmieci (zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego), z której dochód
przeznaczony będzie na misje, będzie miała miejsce 7 września (środa) do godz. 13:00. Bardzo
prosimy o pozytywną odpowiedź i pomoc, która będzie adresowana dla księdza z naszej
archodiecezji Jacka Żygały pracującego w Peru.

Pani Dorota Kozdroń, sprzątająca nasz kościół, złożyła rezygnację. W związku z tym proszę o
zgłoszenie się osób chętnych (kobiet lub mężczyzn), które podjęły by się pełnienia tej funkcji za
odpowiednią odpłatą. Do obowiązków sprzątającego należy: czyszczenie posadzki w kościele,
zakrystii i chórze; odkurzenie ławek; posprzątanie łazienki oraz okresowe sprzątanie sali przy
plebanii, która służy katechezie parafialnej i różnorodnym spotkaniom formacyjnym. Zgłoszenia
proszę kierować bezpośrednio do mnie do niedzieli 18 września.
Niniejsze ogłoszenia są wywieszone w gablotce umieszczonej przy drzwiach kościoła i na stronie
internetowej parafii.

 

Wszystkim Parafianom życzę Błogosławionej Niedzieli – ks. Bogusław